تبلیغات
عاشقانه ها - مرا ببخش
و خداوند عشق را آفرید...

مرا ببخش

چهارشنبه 11 شهریور 1388 02:36 ب.ظ

نویسنده : وحید شوک

 

-

سوگند به بلورهای اشکی که از چشم عاشق چکید

به آرزوهای برباد رفته اش

به رویاهای شیرینش که با تلخی همکام شد

وبه قلب کوچک و لطیفش که با سخن من شکست

پشیمانم

مرا ببخش


مرا ببخش

 نگاهم ٬ لبخند فریبم 

 وسکوتم  ٬  سکوتم وسکوتم

 


مرا ببخش

نگاهم نگاهت را در بی خبری زمان دزدید

ولبخندم لبانت را به فردایی امید داد

مرا ببخش وسکوتی که ارامش قلبت را ربود

 

مرا ببخش

نگاهت لرزید ٬ اشکت گریخت ٬ امید لبانت پرپر شد

و قلبت با پتک سنگی قلبم شکست

 مرا ببخش

 مرا ببخش

 

برای همیشه ٬ برای روزی که هیچوقت ذره ای در یادت نباشد

 مرا ببخش

 

-

 

هیچ وقت هیچ چیز و هیچ كس را بی جواب نگذار

                           

 جواب سلام را با علیك بده ، جواب تشكر را با تواضع ،
جواب كینه را با گذشت ، جواب بی مهری را با محبت ،
جواب ترس را با جرات ، جواب دروغ را با راستی ،
جواب دشمنی را با دوستی ، جواب زشتی را به زیبایی ،
 جواب توهم را به روشنی ، جواب خشم را با صبوری ،

جواب سرد را به گرمی ، جواب نامردی را با مردانگی ،
جواب همدلی را با رازداری ، جواب پشتكار را با تشویق ،
 جواب اعتماد را بی ریا ، جواب بی تفاوتی را با التفات ،

جواب یك رنگی را با اطمینان ، جواب مسئولیت را با وجدان،
جواب حسادت را با اغماض ، جواب خواهش را بی‌غرور ،
جواب دورنگی را با خلوص ، جواب بی ادب را با سكوت ،
 جواب نگاه مهربان را با لبخند ، جواب لبخند را با خنده ،

جواب دلمرده را با امید ، جواب منتظر را با نوید ،

جواب گناه را با بخشش ،

جواب عشق چیست جز عشق
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 شهریور 1388 01:26 ب.ظ