تبلیغات
عاشقانه ها - با من تا انتهای عشق برقص
و خداوند عشق را آفرید...

...با من تا انتهای عشق برقص

 

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I''m gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We''re both of us beneath our love, we''re both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

La la la la la la...

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I''m gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

La la la la la la...
...................................................................................

ترجمه

برقص با من تا زیبایی‌ات، با ویولنی آتشین
برقص با من تا از دل وحشت به آرامش بگذرم
برم دار مثل شاخه‌ای زیتون و کبوتری باش در راه خانه‌ام
برقص با من تا پایان عشق
برقص با من تا پایان عشق

آه، بگذار تا زیبایی‌ات را به تماشا بنشینم آنگاه که شاهدان رفته باشند
بگذار تا حرکاتت را حس کنم به شیوه‌ی مردمان بابل
نشانم بده به آرامی آنچه را که می‌شناسم تنها مرزهاش را
برقص با من تا پایان عشق
برقص با من تا پایان عشق

برقص با من تا عروسیٍ اکنون، برقص با من، برقص و برقص
برقص با من بسیار به نرمی و برقص با من بسیار طولانی
ما هر دو از عشقمان عقب ماندیم، ما هر دو پیش رفتیم
برقص با من تا پایان عشق
برقص با من تا پایان عشق

برقص با من تا خواهش کودکان برای زاده شدن
برقص با من در میان پرده‌هایی که از نفس انداخت بوسه‌هامان را
چادر سرپناهی به پا کن حالا، هرچند که تمام ریسمان‌ها بگسلد
برقص با من تا پایان عشق

برقص با من تا زیبایی‌ات، با ویولنی آتشین
برقص با من تا از دل وحشت به آرامش بگذرم
لمس کن مرا با دست برهنه‌ات یا لمس کن مرا با دستکش‌هات
برقص با من تا پایان عشق
برقص با من تا پایان عشق
برقص با من تا پایان عشق...